Liikmemaks ja annetused

 

Liikmemaksu reglement:

Sisseastumismaks koguduse liikmes astumiseks on 30 eurot.

Liikmemaks on 10 eurot kuus. (Liikmetele on kõik Koguduse teenused 10%se hinnasoodustusega).

Ettevõtetele on  sisseastumismaks 100 eurot.

Lastele on sisseastumismaks 10 eurot (lapsed 6a k.a.).

Asutajaliikmetel ei ole sisseastumismaksu ja liikmemaks on neile vabatahtlik, soovituslikult on see 1% aastasissetulekust.oetajaliikmetel ei ole liikmemaksu. Toetajaliikmetel on võimalik teha annetusi või muul moel toetada ETBK tegevust.

Loenguid võivad kuulata ka vabakuulajad ja soovi korral võivad nad toetada õpetajat vabatahtliku annetusega. Infot ja loengumaterjali väljastatakse vaid asutajaliikmetele- ja liikmetele kes on liikmenimekirjas ja kelle meiliaadressid on Sangha listis.

Liikmeks arvatakse  peale sisseastumismaksu tasumist  eestseisuse otsuse vastuvõtmise kuupäevast. Vajalik on täita ja allkirjastada liikmeks astumise avaldus.

  1. ETBK liikmed tasuvad liikmemaksu 1 kord kvartalis- 30 eurot.  Asutajaliikmed kes soovivad tasuda liikmemaksu palume anda sellest märku ja neile väljastatakse arve.

Lapsed tasuvad liikmemaksu 10 eurot kvartalis. Tasumise tähtajad on 25.märts; 25.juuni; 25.september; 25.detsember. Liikmetele väljastatakse arve.

  1. Annetusi saavad teha nii liikmed kui ka muud inimesed ja organisatsioonid. Annetused on vabatahtlikud.
  2. Liikmemaksu on võimalik tasuda ka korraga terve aasta eest või eraldi kokkuleppe alusel tasumine kvartaalselt proportsionaalsetes osades.
  3. Kui ETBK liige ei ole tasunud liikmemaksu kvartali jooksul ilma mõjuva põhjuseta, lõpetatakse võlgnikele teenuste osutamine, info edastamine.
  4. Kahe kvartali jooksul liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse ETBK liikmelisusest välja.

Liikmemaksu võlgnevus nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras.

  1. Arvestusperioodi jooksul väljaastumise korral tasutud liikmemaksu ei tagastata.
  2. Need ETBK  liikmed, kes  käesoleva  reglemendi p. 6 alusel on  ETBK-st välja arvatud ja tahavad uuesti astuda Koguduse liikmeks, tasuvad võlgnevuse  ja uuesti sisseastumismaksu. 
  3. Juhul kui kellelgi on erisoove liikmemaksude osas palume esitada ETBK-le avaldus e-posti teel.

Panga rekvisiidid:

Luminor Bank AS

EE631700017004429997

SWIFT NDEAEE2X

Arvele palume märkida nimi ja arve nr.
 
 
 

0 Shares